Kara claims Biden’s democratization idea is a dangerous fantasy dream

Kara claims Biden’s democratization idea is a dangerous fantasy dream

16.11.2020
הרשמו| לקבלת מידע ועדכונים
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.