חידושים בחקלאות

חידושים בחקלאות

13.06.2020

חברה ייחודית במינה , יצירת זבל אורגני לחקלאות מגזם עצים של הערים וביוב.ייחודי במינו ולאחר מחקרים ארוכים.

.בנוסף לכך מצעי גידולי חקלאות ייחודיים.

For information | and updates
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.